Nasza kadra

Nasza kadra

Wanda Chęcińska – Osoba Prowadząca Przedszkole (Organ Prowadzący)

 • mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i początkowego – UAM w Poznaniu
 • nauczyciel mianowany
 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – terapii pedagogicznej
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą
 • Kurs – Metody wspierające rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym

Anna Bąk – Dyrektor Przedszkola

Kwalifikacje zawodowe

 • Awans zawodowy: nauczyciel mianowany
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Zarządzanie oświatą (w trakcie realizacji)
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa - Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna (Studia podyplomowe)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych – Wychowanie Przedszkolne (Studia podyplomowe)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych – Pedagogika Zdrowia (Studia magisterskie)

Dodatkowe kwalifikacje

 • Międzynarodowy Certyfikat z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metodą dr Paula i Gail Dennison

Szkolenia i warsztaty

 • Pedagogika planu daltońskiego – Alter Edukacja
 • Myślografia
 • Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Ocenianie kształtujące – Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny zaburzeń w rozwoju dziecka – Instytut Rabbe (konferencja szkoleniowa)
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – Specjalistyczne centrum edukacji Edu-Mach (kurs metodyczny)
 • Tworzenie Planów Działań Wspierających - Specjalistyczne centrum edukacji Edu-Mach (kurs metodyczny)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – Ośrodek Doskonalenia dla Nauczycieli w Poznaniu
 • Kierowanie wycieczkami szkolnymi - Ośrodek Doskonalenia dla Nauczycieli w Poznaniu
 • Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu
 • Dobre rozdanie. Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces terapii i rozwoju. – Centrum szkoleniowe Klanza (warsztaty metodyczne)
 • Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej – Akademia Edukacji Bliżej Przedszkola (konferencja)
 • Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci – Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów
 • Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego.

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy grup:

Anna Cielica

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika specjalna, specjalność: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

 Szkolenia i warsztaty

 • Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania. EDU-MACH
 • W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru. Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris
 • Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka? PWN
 • Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne. Klanza
 • Minimediacje – kreatywność i odpowiedzialność jest po stronie dziecka. Klett
 • Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole. EDU-MACH
 • Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczycieli. EDU-MACH
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym. ORATOR

 

Dominika Malicka

 • Awans zawodowy: nauczyciel kontraktowy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Kierunek: Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia (studia podyplomowe)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im Mieszka I w Poznaniu, kierunek: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia II stopnia)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im Mieszka I w Poznaniu, kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia I stopnia)

Szkolenia i warsztaty:

 • szkolenia ,,Prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym” - szkolenie
 • Certyfikat udziału w szkoleniu ,,Od mówienia i skakania do czytania i pisania”
 • Certyfikat udziału w szkoleniu ,,Awans zawodowy nauczyciela”
 • Certyfikat udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy
 • Certyfikat Programu Edukacyjnego ,,Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy’’
 • Certyfikat ukończenia kursu ,,Animator Zabaw dla Dzieci’’
 • Certyfikat ukończenia szkolenia  ,,Logorytmika –ruch słuch słowo”
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia ,,Spotkanie w świecie dziecięcych zabaw. Jak być kreatywnym w pracy z małymi dziećmi?”

 

Klaudia Frąckowiak

 • Magister pedagogiki - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
 • Pedagogika, specjalność Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (licencjat)

Szkolenia i warsztaty:

 • "Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci i ich rodzin" - udział w seminarium naukowym 
 • "Uzdolnione matematycznie dzieci - mity, wyniki badań, informacje i zastosowanie" udział w seminarium naukowym
 • "Son-rise" - wideokonferencja z Raunem Kaufmanem 
 • Warsztaty Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne we wspomaganiu rozwoju dziecka (Zakład psychopatologii dziecka WSE UAM)
 • Masaż Shantali - warsztaty (Zakład psychopatologii dziecka)
 • "Drama w szkole, szkoła dramy" - udział w warsztatach WSE UAM

Dobrochna Nowak

 • Studia magisterskie – pedagogika specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Studia podyplomowe – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • Studia licencjackie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • „Minimediacje – kreatywność i odpowiedzialność jest po stronie dzieci.” - szkolenie 

 


 

Nauczyciele pedagogiki specjalnej

Marta Jelonek

 • Mgr pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dodatkowe kwalifikacje: opiekun środowiskowy

Doskonalenie kierunkowe:

 • Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Dziecięcy masaż SHANTALI według metody holenderskiej organizacji Shantali
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Późna dorosłość - zjawiska rozwojowe, diagnoza, terapia
 • "Jak wspomagać rozwój małego dziecka z autyzmem" - warsztaty 
 • MAKATON - posługiwanie się znakami manualnymi i symbolami słownictwa podstawowego
 • "Metody Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej" - warsztaty
 • "Biedroneczki są w kropeczki - tańce do polskich utworów lat 60-ych " - warsztaty

Joanna Jeziorska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia magisterskie (w trakcie)
 • Licencjat - Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenia i warsztaty:

 • Sensoplastyka - Inkubator inspiracji Izabela Anna Stefańska
 • "Gdy dobre chęci nie wystarczą. Trudna współpraca rodziców i nauczycieli" Centrum Szkoleń Pedagogicznych
 • Szkolenie z podstaw pracy metodą M. Montessori

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Monika Chmielewska

 • Mgr filologii angielskiej

Doskonalenie kierunkowe:

 • Trener nauczania j.angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym
 • Plejada gwiazd na przedszkolnym podwórku – nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym
 • Kontekstualizacja słownictwa w ramach opowiadań i ich praktyczne wykorzystanie na zajęciach językowych w przedszkolu

Joanna Skorupska

 • Mgr sztuki; kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; specjalność: edukacja muzyczna; ukończone na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej; Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Doskonalenie kierunkowe:

 • udział w II Międzynarodowej Konferencji NOWOCZESNE METODY EDUKACJI MUZYCZNEJ "Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" 
 • wyróżnienie w II Konkursie "POTWÓRZ" w kategorii piosenka dla dzieci klas IV-VI: "Bajarka"

Mateusz Miężał

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Specjalizacja: Fizjoterapia

Agata Judkowiak

Certyfikowany instruktor tańca z dyplomem ukończenia Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im . Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

Danuta Piechocka

 • Mgr sztuki, wychowanie muzyczne

 

Z przedszkolem współpracują kwalifikowani trenerzy nauki gry w tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz nauki pływania (Pływalnia AWF-CITYZEN).