Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

W naszym przedszkolu od września 2014 r. przedszkolakami są także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Dzieci te objęte są edukacją włączającą oraz terapią indywidualną. Dziećmi opiekuje się dodatkowy wychowawca – pedagog specjalny, który towarzyszy im w czasie zabaw, zajęć, posiłków, czynności higienicznych. Staramy się, by uczestniczyły we wszystkich czynnościach wynikających z planu dnia przedszkola.

Dzieci uczestniczą także w codziennej terapii indywidualnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. W czasie zajęć skupiamy się głównie na usprawnianiu motoryki dużej i małej, komunikacji, rozwoju spostrzegania, myślenia, pamięci, które wynikają z zaleceń orzeczenia.

Metody terapeutyczne, którymi się posługujemy:

  • Terapia ręki
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metody Weroniki Sherborne
  • Masaż Shantalii
  • Systemu Makaton
  • Piktogramy
  • Metoda Krakowska

Zależy nam, aby dzieci mogły uczyć się przede wszystkim poprzez obserwację swoich rówieśników, budowanie z nimi na miarę swoich możliwości relacji, by zdobywały samodzielność w podstawowych obszarach.