Najważniejsze informacje w pigułce

Najważniejsze informacje w pigułce

Rekrutacja w naszym przedszkolu nie ma ograniczeń czasowych.

Przedszkole pracuje od połowy sierpnia do połowy lipca następnego roku. Letnia przerwa w działalności przedszkola to czas na wypoczynek dla kadry oraz przygotowanie techniczne budynku do kolejnego roku przedszkolnego.

W tym czasie, w drugiej połowie lipca, dla zainteresowanych rodziców organizujemy dla dzieci dwutygodniowy dyżur wakacyjny.

Przedszkole nie pobiera dodatkowych opłat, czyli np. nie stosuje "opłaty wpisowej", czy też nie wymaga od rodziców tzw. "wyprawki przedszkolaka". Również ubezpieczenie dzieci jest w cenie czesnego.

Czesne zawiera wszystko to, o czym można przeczytać w zakładce Codziennik, czyli:

  • wszystkie zajęcia programowe, w tym angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, warsztaty plastyczne, logorytmika,
  • wycieczki i wyjazdy
  • przedstawienia w przedszkolu i poza nim,
  • prezenty z okazji urodzin, Mikołaja, Gwiazdki, Zajączka itp.
  • oraz całodzienne wyżywienie z własnej kuchni

Dodatkowo płatne są:

  • zajęcia dodatkowe dla starszych dzieci, czyli: basen, tenis, balet, piłka nożna i robotyka
  • dodatkowe (ponad to, co w programie) zajęcia z języka angielskiego
  • dodatkowe (ponad to, co w programie) zajęcia indywidualne z logopedą
  • nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne)
  • oraz podręczniki na dany rok.

W przypadku rodzeństwa - każde 2 i kolejne dziecko to miesięcznie niższa cena czesnego o 100 zł.